Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật - Pháp lệnh năm 2023 www.purewaterent.net

Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 trình kỳ họp thứ 6 bổ sung update thêm Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thuế thu nhập công ty bổ sung update theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn thế giới...
Dieu chinh Chuong trinh Xay dung Luat, Phap lenh nam 2023 hinh anh 1Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Hình ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký vạc hành Nghị quyết số 39/2023/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung update vào Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho chủ loài kiến và trải qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) theo quy trình tại một kỳ họp những dự thảo quyết nghị gồm: Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập công ty bổ sung update theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn thế giới; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế độ quý hiếm tăng thêm (report Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV).

[Nghị quyết điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ban ngành liêu trình, ban ngành liêu chủ trì thướt tra, tham gia thướt tra so với những dự thảo Nghị quyết này.

Cụ thể, Chính phủ là ban ngành chi phí trình; Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội là ban ngành chi phí chủ trì thướt tra; Hội đồng Dân tộc, những Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thướt tra.

Nghị quyết này còn có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ thời điểm ngày 1/1một nửa023./.

Liên kết nội bộ

3 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm

minori porno gay porno copii violati minori violati minore violate gay porno minore violate filme porno animale porno poponari porno copii porno gay porno minori porno minori violati